Úvodní strana > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů.

Provozovatel internetového obchodu chráněná dílna „LIDUMILA s.r.o. Uherské Hradiště“ se zavazuje, že Vaše osobní údaje obsažené v objednávkovém formuláři neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací.

Požádáte-li písemnou formou o vymazání svých osobních údajů z databáze, provozovatel internetového obchodu se zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré Vaše údaje z databáze zákazníků vymazat.